Let op. Deze wet is vervallen op 4 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op 3 januari 2014.

Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkstage

Uitgebreide informatie
Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkstage Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 173, datum inwerkingtreding 04-01-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-01-2014.
De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 173, datum inwerkingtreding 04-01-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-01-2014.
Gelet op artikel 67, tweede lid, onderdeel e, van de Wet op de Registeraccountants,
Gelet op artikel 15 van de Verordening op de praktijkstage,
Stelt de volgende verordening vast:
Artikel 1
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
In deze verordening wordt verstaan onder:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 173, datum inwerkingtreding 04-01-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-01-2014.
a. bestuur: het bestuur van de Orde;
b. Orde: Nederlands Instituut van Registeraccountants, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de Registeraccountants;
c. praktijkstage: praktijkstage als bedoeld in artikel 67, eerste lid, van de Wet op de Registeraccountants.
Artikel 2
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 173, datum inwerkingtreding 04-01-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-01-2014.
1.
Kandidaten die aan de praktijkstage willen deelnemen zijn eenmalig een stagegeld van € 799 verschuldigd.
2.
Kandidaten zijn voor de examinering van het praktijkverslag, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onderdeel a, van de Verordening op de praktijkstage een bedrag van € 348 verschuldigd.
3.
Kandidaten zijn voor de examinering van de afstudeerscriptie, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onderdeel b, alsmede de mondelinge examinering, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onderdeel c, van de Verordening op de praktijkstage, een bedrag van € 433 verschuldigd.
Artikel 3
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 173, datum inwerkingtreding 04-01-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-01-2014.
1.
Het bestuur bepaalt op welke wijze en vóór welke datum de verschuldigde bedragen uit artikel 2 moeten worden voldaan.
2.
Een kandidaat die niet de door het bestuur ingevolge het eerste lid gegeven aanwijzingen opvolgt, wordt niet tot het desbetreffende examen of de desbetreffende toets toegelaten.
Artikel 3a
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 173, datum inwerkingtreding 04-01-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-01-2014.
1.
De Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkstage, zoals die luidde op de dag voorafgaande aan de dag van inwerkingtreding van deze verordening, blijft van toepassing op de praktijkstage die vóór 1 september 2011 is aangevangen, met dien verstande dat de in artikel 2, tweede tot en met het vierde lid van die verordening genoemde bedragen jaarlijks per 1 september worden aangepast overeenkomstig de jaarmutatie van de consumentenprijsindex van het jaar voorafgaand aan dat jaar ten opzichte van twee jaar voorafgaand aan dat jaar.
2.
De jaarlijkse bijdrage, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkstage, zoals die luidde vóór 1 januari 2011, wordt voor de periode van 1 september 2011 tot en met 31 augustus 2012 en in afwijking van het eerste lid, verhoogd met 2,4%.
3.
De consumentenprijsindex, bedoeld in het eerste lid, is de consumentenprijsindex alle huishoudens zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Artikel 4
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2007 en werkt terug tot 1 oktober 2006.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 173, datum inwerkingtreding 04-01-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-01-2014.
Artikel 5
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkstage.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2014, 173, datum inwerkingtreding 04-01-2014, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot 01-01-2014.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 3a
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht