Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 1 Verordening op de kostenvergoedingen

Uitgebreide informatie
1.
De leden van het bestuur ontvangen jaarlijks een vaste vergoeding.
2.
De vergoeding, bedoeld in het eerste lid bedraagt op jaarbasis voor:
de voorzitter van het bestuur € 30.815,–;
de plaatsvervangend voorzitter van het bestuur € 12.820,–; bij vervanging van de voorzitter voor een langere termijn dan één maand ontvangt de plaatsvervangend voorzitter voor de volledige vervangingsperiode naar rato de vergoeding toekomende aan de voorzitter in plaats van de vergoeding voor de plaatsvervangend voorzitter;
de overige leden van het bestuur € 4.045.
3.
Aan de voorzitters, de plaatsvervangend voorzitters of de leden van commissies of overige gremia kan het bestuur een jaarlijkse vaste vergoeding toekennen.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 1a
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 3A
Artikel 3B
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken