Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening op de tarieven kostenvergoedingen 2006

Uitgebreide informatie
Verordening op de tarieven kostenvergoedingen 2006
De ledenvergadering van de NOvAA,
gelet op artikelen 6 en 86, eerste lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten, en de artikelen 1, derde lid, 3A, tweede lid en 3B, tweede lid van de Verordening op de kostenvergoedingen, stelt de volgende verordening vast:
Artikel 1
Het presentiegeld bedraagt € 205,– per dagdeel en € 410,– per dag. De reiskostenvergoeding bedraagt € 0,27 per kilometer. De reistijdvergoeding bedraagt € 0,69 per kilometer.
1.
De vergoeding, bedoeld in het tweede lid van artikel 1 van de Verordening op de kostenvergoedingen bedraagt op jaarbasis voor:
de voorzitter van het Bestuur € 17.150,– voor gederfde tijd en € 6.010,– voor gemaakte kosten;
de plaatsvervangend voorzitter van het Bestuur € 8.575,– voor gederfde tijd en € 3.010,– voor gemaakte kosten; bij vervanging van de voorzitter voor een langere termijn dan één maand ontvangt de plaatsvervangend voorzitter voor de volledige vervangingsperiode naar rato de vergoeding toekomende aan de voorzitter in plaats van de vergoeding voor de plaatsvervangend voorzitter;
de overige leden van het Bestuur € 2.145,– voor gederfde tijd en € 1.505,– voor gemaakte kosten;
de voorzitter van het Examenbureau AA € 4.290,– voor gederfde tijd en € 1.505,– voor gemaakte kosten;
de plaatsvervangend voorzitter van het Examenbureau AA € 2.145,– voor gederfde tijd en € 755,– voor gemaakte kosten; bij vervanging van de voorzitter voor een langere termijn dan één maand ontvangt de plaatsvervangend voorzitter naar rato voor de volledige vervangingsperiode de vergoeding toekomende aan de voorzitter in plaats van de vergoeding voor de plaatsvervangend voorzitter;
de voorzitter van de Commissie Bezwaarschriften van het Examenbureau AA € 2.145,– voor gederfde tijd en € 755,– voor gemaakte kosten;
de voorzitter van de Raad van Toezicht € 21.435,– voor gederfde tijd en € 5.360,– voor gemaakte kosten;
de plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Toezicht € 13.425,– voor gederfde tijd en € 2.685,– voor gemaakte kosten;
de overige leden van de Raad van Toezicht € 8.575,– voor gederfde tijd en € 2.145,– voor gemaakte kosten.
2.
De vergoeding, bedoeld in het derde lid van artikel 1 van de Verordening op de kostenvergoedingen bedraagt op jaarbasis voor:
de voorzitter van het Toetsersplatform € 1.000,–;
de leden van het Toetsersplatform € 500,–.
1.
De vergoedingen, bedoeld in artikel 3A, eerste lid, van de Verordening op de kostenvergoedingen, ten behoeve van het corrigeren van onderdelen van het examen, bedragen:
a. € 22,– per zitting per kandidaat voor het corrigeren van onderdelen van een gedeelte van het examen, bedoeld in artikel 80 Wet op de Accountants-Administratieconsulenten;
b. € 43,– per zitting per kandidaat voor het integraal hercorrigeren als gevolg van een bezwaar- of beroepschrift van onderdelen van een gedeelte van het examen, bedoeld in artikel 80 Wet op de Accountants-Administratieconsulenten.
2.
De vergoeding, bedoeld in artikel 3A, eerste lid, van de Verordening op de kostenvergoedingen, ten behoeve van het samenstellen van onderdelen van een examen, bedraagt € 325,– per uur dat het examen in beslag neemt.
3.
In afwijking van het tweede lid bedraagt de vergoeding voor het samenstellen van de praktijkopgave Leer van de Accountantscontrole II € 420,– per uur dat het examen in beslag neemt.
4.
De vergoeding, bedoeld in artikel 3A, eerste lid, van de Verordening op de kostenvergoedingen, ten behoeve van het helpen samenstellen van onderdelen van een examen bedraagt € 210,– per onderdeel van een examen.
5.
De vergoeding, bedoeld in artikel 3B, tweede lid, van de verordening op de kostenvergoedingen ten behoeve van het beoordelen van het eindverslag bedraagt € 41,– per beoordeeld eindverslag.
1.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.
2.
De Verordening op de kostenvergoedingen 2005 wordt ingetrokken op het tijdstip bedoeld in het eerste lid, maar blijft van toepassing voor de periode waarin deze heeft gegolden.
3.
Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam: ‘Verordening op de tarieven kostenvergoedingen 2006’.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht