Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening op de Tarieven periodieke preventieve toetsing 2005

Uitgebreide informatie
Verordening op de Tarieven periodieke preventieve toetsing 2005
De ledenvergadering van de NOvAA,
Gelet op artikel 24, eerste lid, van de Wet de op de Accountants-Administratieconsulenten,
stelt de volgende verordening vast:
Artikel 1
Het tarief voor de toetsing als bedoeld in artikel 18 van de Verordening op de Periodieke Preventieve Toetsing bedraagt:
- voor een eerste toetsing € 640.- per toetser per dagdeel
- voor een hertoetsing € 770.- per toetser per dagdeel
- voor een marginale toetsing € 640.- per dagdeel
Artikel 2
Het tarief voor een accreditatie als bedoeld in artikel 18 van de Verordening op de Periodieke Preventieve Toetsing bedraagt € 640,- per toetser per dagdeel.
1.
Toetsers die voor een toetsing of accreditatie worden ingeschakeld, ontvangen voor de bij het te toetsen accountantskantoor of de te accrediteren koepelorganisatie bestede tijd een vergoeding ten bedrage van € 280,- per dagdeel.
2.
Toetsers ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfkosten overeenkomstig de regeling van de artikelen 1, 2 en 3 van de Verordening op de Kostenvergoedingen.
Artikel 4
Goedgekeurd bij beschikking van de Minister van Financiën van 13 juli 2004, nr. FM 2004-798 M.
1.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.
2.
De Verordening op de Tarieven periodieke preventieve toetsing 2004 wordt ingetrokken op het tijdstip bedoeld in het eerste lid, maar blijft van toepassing voor de periode waarin deze heeft gegolden.
3.
Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening op de tarieven periodieke preventieve toetsing 2005.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht