Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening op de tarieven periodieke preventieve toetsing 2006

Uitgebreide informatie
Verordening op de tarieven periodieke preventieve toetsing 2006
De ledenvergadering van de NOvAA,
gelet op artikel 24, eerste lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten, stelt de volgende verordening vast:
Artikel 1
Het tarief voor het beoordelen en goedkeuren van het verbeterplan als bedoeld in artikel 11, vijfde lid van de Verordening op de periodieke preventieve toetsing bedraagt € 250,–.
Artikel 2
Het tarief voor de behandeling van een verzoek tot vrijstelling van de toetsing of de verlenging daarvan als bedoeld in artikel 14, tweede lid van de Verordening op de periodieke preventieve toetsing bedraagt € 50,–.
Artikel 3
Het tarief voor een accreditatie als bedoeld in artikel 15, derde lid van de Verordening op de periodieke preventieve toetsing bedraagt € 750,– per toetser per dagdeel.
a. voor een eerste toetsing bij een accountantskantoor: € 640,– per toetser per dagdeel;
b. voor een hertoetsing bij een accountantskantoor: € 770,– per toetser per dagdeel;
c. voor een marginale toetsing van een van een koepelorganisatie ontvangen toetsingsverslag: € 750,– per dagdeel.
1.
Toetsers die voor een toetsing of accreditatie worden ingeschakeld, ontvangen voor de bij het te toetsen accountantskantoor of de te accrediteren koepelorganisatie bestede tijd een vergoeding ten bedrage van € 280,– per dagdeel.
2.
Toetsers ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfkosten overeenkomstig de regeling van de artikelen 1, 2 en 3 van de Verordening op de Kostenvergoedingen.
1.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.
2.
De Verordening op de tarieven periodieke preventieve toetsing 2005 wordt ingetrokken op het tijdstip bedoeld in het eerste lid, maar blijft van toepassing voor de periode waarin deze heeft gegolden.
3.
Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening op de tarieven periodieke preventieve toetsing 2006.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht