Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2012. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening op de tarieven periodieke preventieve toetsing 2011

Uitgebreide informatie
Verordening op de tarieven periodieke preventieve toetsing 2011
De ledenvergadering van de NOvAA,
gelet op artikel 30, tweede lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten,
stelt de volgende verordening vast:
Artikel 1
Het tarief voor het beoordelen en goedkeuren van het verbeterplan als bedoeld in artikel 11, zevende lid, van de Verordening op de periodieke preventieve toetsing bedraagt € 540,–.
Artikel 2
Het tarief voor de behandeling van een verzoek tot tijdelijke vrijstelling van de toetsing of de verlenging daarvan als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Verordening op de periodieke preventieve toetsing bedraagt
a. bij een eerste verzoek € 100,–;
b. bij een tweede verzoek € 175,–; en
c. bij een derde of volgend verzoek € 250,–.
Artikel 3
Het tarief voor een accreditatie als bedoeld in artikel 15a, eerste lid, van de Verordening op de periodieke preventieve toetsing bedraagt € 820,– .
a. voor een eerste toetsing: € 700,–;
b. voor een hertoetsing: € 1.030,–.
1.
Een toetser die voor een toetsing of accreditatie wordt ingeschakeld, ontvangt voor de bij de te toetsen accountantspraktijk of de te accrediteren koepelorganisatie ten behoeve van de toetsing aangevangen dagdelen een vergoeding ten bedrage van € 360,– per dagdeel.
2.
De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, geldt voor ten hoogste twee dagdelen per dag.
3.
Een dagdeel omvat een tijdsperiode van drie uur.
4.
Toetsers ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfkosten overeenkomstig de regeling van de artikelen 1, 2 en 3 van de Verordening op de kostenvergoedingen.
5.
Toetsers die voor een toetsing of accreditatie worden ingeschakeld, ontvangen in afwijking van artikel 1, vierde lid, van de Verordening op de kostenvergoedingen, een afzonderlijke vergoeding voor de kosten van parkeergelden welke zijn gemaakt in verband met de toetsing van een accountantspraktijk of te accrediteren koepelorganisatie.
6.
Een toetser verzoekt om toepassing van het vorige lid en overlegt daarbij bewijsstukken.
Artikel 6
De in deze verordening genoemde tarieven zijn exclusief omzetbelasting.
1.
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2011.
2.
De Verordening op de tarieven periodieke preventieve toetsing 2010 wordt ingetrokken op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening.
3.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de tarieven periodieke preventieve toetsing 2011.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht