Verordening op de voorzitter
De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,
Gelet op de artikelen 5, eerste lid, en 19, tweede lid, onder d, van de Wet op het accountsberoep;
Stelt de volgende verordening vast:
1.
De voorzitter ziet er op toe dat:
a. bestuursleden een introductie-, opleidings- of trainingsprogramma volgen;
b. bestuursleden tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
c. voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de bestuursleden;
d. het bestuur en zijn commissies naar behoren functioneren.
2.
De voorzitter draagt standpunten van de beroepsorganisatie uit en vormt het aanspreekpunt voor de leden.
3.
De voorzitter maakt deel uit van het dagelijks bestuur.
4.
De voorzitter maakt geen deel uit van de financiële commissie.
5.
De voorzitter wordt bij de uitoefening van zijn taken bijgestaan door een bestuurssecretaris.
1.
Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot 1 juli 2013.
2.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de voorzitter.
De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht