Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 3 Verordening op het examengeld

Uitgebreide informatie
1.
Voor het afleggen van een tentamen in één der vakken, als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Examenbesluit Registeraccountants 1994 onder de benaming welke daaraan door het Examenbureau is gegeven, is een examengeld verschuldigd dat als volgt is samengesteld: -
indien het tentamen schriftelijk wordt afgenomen per dagdeel (maximaal 4 uur) € 163, doch bij een duur van 2 uur of minder € 112;-
indien het tentamen mondeling wordt afgenomen per onderdeel € 284, doch bij een duur van 30 minuten of minder € 144.
2.
Voor de participatieverplichting in het vak externe verslaggeving en de werkstukkenverplichting in de vakken administratieve organisatie en leer van de accountantscontrole is een examengeld verschuldigd van € 163.
3.
Indien een tentamen als bedoeld in het eerste lid op verzoek van de kandidaat schriftelijk wordt afgenomen in het buitenland op een Nederlandse ambassade of consulaat wordt het verschuldigde examengeld verhoogd met een bedrag van € 112.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 3a
Artikel 3b
Artikel 3c
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht