Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening opheffing Gemeenschappelijk Secretariaat Produktschappen Vee, Vlees en Eieren

Uitgebreide informatie
Verordening tot opheffing van het Gemeenschappelijk Secretariaat Produktschappen Vee, Vlees en Eieren
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees in zijn vergadering van 26 november 2014 en het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren in zijn vergadering van 27 november 2014,
Gelet op de artikelen 109 tot en met 114 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 21 , eerste lid, en 22, eerste en tweede lid, van de Instellingsverordening Gemeenschappelijk Secretariaat Produktschappen Vee, Vlees en Eieren 1992,
Gezien het wetsvoorstel voor de Wet opheffing bedrijfslichamen,
Besluit:
Artikel 1
Het Gemeenschappelijk Secretariaat Produktschappen Vee, Vlees en Eieren, als bedoeld in de Instellingsverordening Gemeenschappelijk Secretariaat Produktschappen Vee, Vlees en Eieren 1992, wordt opgeheven.
Artikel 2
De rechten, lasten en verplichtingen van het gemeenschappelijk secretariaat ten opzichte van het personeel gaan over op het Productschap Vee en Vlees en het Productschap Pluimvee en Eieren in een verhouding als vastgesteld in de opheffingsbegroting 2014 GS PVE.
Artikel 3
Als gemeenschappelijke liquidateur als bedoeld in artikel 22, tweede lid, van de Instellingsverordening Gemeenschappelijk Secretariaat Produktschappen Vee, Vlees en Eieren 1992, wordt benoemd de Minister van Economische Zaken.
Artikel 4
Deze Verordening wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en de Staatscourant en treedt in werking op 31 december 2014.
Zoetermeer, 27 november 2014
Productschap Vee en Vlees
voorzitter
secretaris
Productschap Pluimvee en Eieren
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht