Let op. Deze wet is vervallen op 18 december 2013. U leest nu de tekst die gold op 17 december 2013.

Verordening opslagen en bijdragen 2004

Uitgebreide informatie
Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 21 november 2003 tot vaststelling van de opslagen en bijdragen voor 2004
De Sociaal-Economische Raad;
Gelet op artikel 55, eerste en tweede lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Besluit:
1.
Voor 2004 worden de opslagen, bedoeld in artikel 54, onder a van de Wet op de bedrijfsorganisatie, vastgesteld voor ondernemingen in stand gehouden door:
2.
Indien van een vennootschap bedoeld onder de letters i. en l. van het eerste lid van dit artikel, het maatschappelijk kapitaal dan wel het aantal werkzame personen kleiner is dan de in die voorschriften aangegeven ondergrenzen, dan geldt voor die vennootschap het bedrag van de opslag van letter f. onderscheidenlijk i.
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 30-01-2005]
Van de opslagen zijn vrijgesteld de ondernemingen waarin uitsluitend landbouw wordt uitgeoefend, ondernemingen waarin uitsluitend bosbouw wordt uitgeoefend en ondernemingen in de sector groenten en fruit en bloemen en planten waarin uitsluitend de groot- en tussenhandel wordt uitgeoefend.
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 30-01-2005]
Voor 2004 wordt ingevolge artikel 54, onder b van de Wet op de bedrijfsorganisatie een bijdrage geheven van:
Hoofdproductschap Akkerbouw 0,291%
Productschap Tuinbouw 1,014%
Productschap Vee en Vlees 0,530%
Productschap voor Pluimvee en Eieren 0,075%
Productschap voor Zuivel 0,790%
Bosschap 0,011%

van het bedrag dat in totaal als baten uit heffingen in de gewone dienst van de begroting van de raad voor 2004 is opgenomen.
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 30-01-2005]
Deze verordening wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 30-01-2005]
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2004. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst wordt uitgegeven na 31 december 2003, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2004.
Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 30-01-2005]
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening opslagen en bijdragen 2004.
Den Haag, 21 november 2003
voorzitter
algemeen secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Opslagen
+ § 2. Bijdragen
+ § 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht