Let op. Deze wet is vervallen op 18 december 2013. U leest nu de tekst die gold op 17 december 2013.

Verordening opslagen en bijdragen 2010

Uitgebreide informatie
Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 18 december 2009 houdende regels ter zake van de opslagen en bijdragen 2010 (Verordening opslagen en bijdragen 2010)
De Sociaal-Economische Raad;
Gelet op artikel 55, eerste en tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Besluit:
1.
Voor 2010 worden de opslagen, bedoeld in artikel 54, eerste lid, onder a, van de Wet op de bedrijfsorganisatie, als volgt vastgesteld voor ondernemingen in stand gehouden door:
2.
[Wijzigt deze regeling.]
Artikel 2
Deze verordening wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en in de Staatscourant.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2010. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 december 2009, treedt zij in werking op de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2010.
Artikel 4
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening opslagen en bijdragen 2010.
Den Haag, 18 december 2009
voorzitter
algemeen secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Opslagen
+ § 2. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht