Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Verordening PA fonds landbouwkundige en technologische activiteiten 2008

Uitgebreide informatie
Verordening van het Productschap Akkerbouw van 5 juni 2008 houdende regels ter zake van het instellen van een fonds (Verordening PA fonds landbouwkundige en technologische activiteiten 2008)
Het bestuur van het Productschap Akkerbouw;
Gelet op de artikelen 93 en 123 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 8 en 17 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;
Besluit:
1.
Er is een Fonds landbouwkundige en technologische activiteiten, dat deel uitmaakt van het vermogen van het Productschap Akkerbouw.
2.
Het dagelijks bestuur van het productschap beheert dit fonds.
3.
De baten van het fonds bestaan uit de van de middelen van het fonds gekweekte rente.
4.
Het saldo van het fonds zal een bedrag van € 350.000 niet te boven gaan.
Artikel 2
Ten laste van het fonds kan het bestuur van het productschap brengen:
a. bijdragen ter financiering van landbouwkundige en technologische activiteiten welke niet dan wel niet geheel ten laste van andere fondsen van het productschap kunnen worden gefinancierd.
b. bijdragen aan de Hoofdfunctie Bestuur van het productschap indien het bedrag genoemd in artikel 1, vierde lid, wordt overschreden.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2008. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 juli 2008, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 juli 2008.
Artikel 4
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PA fonds landbouwkundige en technologische activiteiten 2008.
Den Haag, 5 juni 2008
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Het fonds
+ § 2. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht