Let op. Deze wet is vervallen op 24 mei 2009. U leest nu de tekst die gold op 23 mei 2009.

Verordening PA fonds zaaizaad van voedergewassen 2008

Uitgebreide informatie
Verordening van het Productschap Akkerbouw van 5 juni 2008 houdende regels ter zake van het instellen van een fonds (Verordening PA fonds zaaizaad van voedergewassen 2008) Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 32, datum inwerkingtreding 24-05-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Het bestuur van het Productschap Akkerbouw;Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 32, datum inwerkingtreding 24-05-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Gelet op de artikelen 93 en 123 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 8 en 17 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen, gehoord de Beleidsadviescommissie landbouwzaaizaden;
Besluit:

§ 1. Het fonds

Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 32, datum inwerkingtreding 24-05-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 1
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 32, datum inwerkingtreding 24-05-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
Er is een Fonds zaaizaad van voedergewassen, dat deel uitmaakt van het vermogen van het Productschap Akkerbouw.
2.
Het dagelijks bestuur van het productschap beheert dit fonds.
3.
De baten van het fonds bestaan uit:
a. de opbrengst van de heffing uit hoofde van de Heffingsverordening PA zaaizaad van voedergewassen
b. de van de middelen van het fonds gekweekte rente.
Artikel 2
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Ten laste van het fonds kan het bestuur van het productschap brengen:Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 32, datum inwerkingtreding 24-05-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
a. bijdragen in de financiering van aangelegenheden verband houdende met het optimaliseren van de productie, de afzet en be- of verwerking van zaaizaad van voedergewassen;
b. door derden ten behoeve van het productschap verrichte, met de taak van het productschap verband houdende, werkzaamheden;
c. bijdragen aan de Hoofdfunctie Bestuur van het productschap indien het bedrag genoemd in artikel 1, vierde lid, dreigt te worden overschreden.

§ 2. Slotbepalingen

Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 32, datum inwerkingtreding 24-05-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 3
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2008. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 juli 2008, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 juli 2008.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 32, datum inwerkingtreding 24-05-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 4
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PA fonds zaaizaad van voedergewassen 2008.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 32, datum inwerkingtreding 24-05-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Den Haag, 5 juni 2008
voorzitter
Terugwerkende kracht In Vbbo. 2009, 32, datum inwerkingtreding 24-05-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Het fonds
+ § 2. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht