Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 3 Verordening tijdelijke en preventieve maatregelen bij calamiteiten in de pluimveesector (PPE) 2012

Uitgebreide informatie
1.
In geval van een calamiteit waardoor tijdelijke en preventieve maatregelen ter bescherming van de productie en verhandeling van pluimvee en pluimveeproducten noodzakelijk en gewenst zijn, kan de voorzitter, namens het bestuur, bij besluit, op grond van onderzoek verricht door een erkend laboratorium als bedoeld in artikel 2 of een andere bevoegde instantie, vaststellen in welk gebied met een omtrek van maximaal drie kilometer een calamiteit is geconstateerd en welke calamiteit het betreft. Dit besluit wordt bekendgemaakt op het internet en in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
2.
In het besluit, bedoeld in het eerste lid, wordt een kaart van het gebied opgenomen waaruit blijkt voor welk gebied dan wel voor welke gebieden in Nederland bestrijdingsmaatregelen kunnen gelden als bepaald in de artikelen 4 tot en met 6.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk 2. Laboratoria
- Hoofdstuk 3. Vaststelling calamiteit en gebied
+ Hoofdstuk 4. Maatregelen
+ Hoofdstuk 5. Toezicht op de naleving
+ Hoofdstuk 6. Tuchtrecht
+ Hoofdstuk 7. Gegevensverwerking
+ Hoofdstuk 8. Intrekking
+ Hoofdstuk 9. Evaluatie
+ Hoofdstuk 10. Citeerwijze en inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht