Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: Wet assurantiebemiddelingsbedrijf artikel 4, achtste lid, tweede volzin, van de wet artikel 4, eerste lid, onderdeel a artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van de wet
1. de raad: de Sociaal-Economische Raad;
2. de wet: de ;
3. verklaring: de verklaring bedoeld in , inhoudende dat degene op wiens naam de verklaring is gesteld, voldoet aan hetzij de vakbekwaamheidseisen bedoeld in , hetzij de vakbekwaamheidseisen bedoeld in .
Inhoudsopgave
- § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Verklaringen
+ § 3. Vakproeven en Commissie Vakproeven
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken