Artikel 7
De Verordening Verklaringen Vakbekwaamheid Assurantiebemiddelingsbedrijf 1995 wordt ingetrokken.
Artikel 8
Deze verordening wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en in de Staatscourant.
Artikel 9
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant.
Artikel 10
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Verklaringen Vakbekwaamheid Assurantiebemiddelingsbedrijf 2000.
Den Haag, 15 september 2000
voorzitter
algemeen secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Verklaringen
+ § 3. Vakproeven en Commissie Vakproeven
- § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken