Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel legalisatie-eis Verzoeken tot het voeren van Nederlandse titulatuur op grond van een buitenlandse opleiding per 1 augustus 2005

Uitgebreide informatie
Legalisatie-eis
Tijdens de behandeling van het verzoek kan de aanvrager worden verzocht zijn of haar rechtgevende documenten te laten legaliseren. Indien de opleiding is gevolgd in een bij het Apostille Verdrag aangesloten land zal de legalisatie-eis niet worden gesteld. In plaats daarvan zal dan worden gevraagd om een apostillestempel op de rechtgevende documenten. In voorkomend geval zal de IB-Groep de aanvrager aangeven wat wordt gewenst.
Uitgezonderd van de legalisatie-eis of het apostillestempel zijn verzoeken gebaseerd op getuigschriften behaald binnen één van de lidstaten van de Europese Unie. In dit geval worden de rechtgevende bewijsstukken geverifieerd bij de afgevende instantie in het land van opleiding. De aanvrager wordt niet van het verificatieverzoek op de hoogte gesteld aangezien de aanvrager bij indiening van het verzoek hiervoor al een machtiging heeft moeten geven.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Vereiste documenten voor indiening van verzoeken
aanvraagformulier, volledig ingevuld
opleidingsdocumenten
Machtiging tot technisch onderzoek en inhoudelijke verificatie
Legalisatie-eis
3. Criteria voor de beoordeling van verzoeken
Formele criteria
Inhoudelijke criteria
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht