Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 30a Vleeskeuringswet

Uitgebreide informatie
1.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorts regels worden gesteld ter uitvoering van een bindend besluit inzake slachtdieren, vlees, vleeswaren of andere producten van dierlijke oorsprong, van de Raad van de Europese Unie, van het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk of van de Commissie van de Europese Gemeenschappen, dat betreft:
a. de bescherming van de volksgezondheid; of
b. het heffen van een retributie voor de kosten die verbonden zijn aan krachtens het desbetreffende besluit voorgeschreven keuringen.
2.
Bij een in het eerste lid bedoelde algemene maatregel van bestuur kunnen een of meer van de voorgaande bepalingen buiten werking worden gesteld, voor zover het desbetreffende bindend besluit binnen twaalf maanden na bekendmaking uitgevoerd dient te zijn.
3.
Een krachtens het tweede lid vastgestelde bepaling vervalt een jaar na inwerkingtreding. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste een jaar worden verlengd.
Inhoudsopgave
- Algemene bepalingen
+ De keuring
- Financiƫle bepalingen
- De invoer van vlees en vleeswaren
- Uitvoering van internationale overeenkomsten
- Onderzoek van monsters
+ Toezicht
- Verbodsbepalingen
+ Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken