Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2009.

Artikel 5.18.61 Voertuigreglement

Uitgebreide informatie
1.
Onverminderd de artikelen 5.3.1 en 5.12.1 moeten:
a. bussen,
b. bedrijfsauto's met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg en bestemd voor het vervoer van goederen, en
c. aanhangwagens met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg, zijn voorzien van:
1°. een constructieplaat, waarvan de gegevens in overeenstemming zijn met het kentekenregister, en een plaat waarop zijn vermeld:
de naam van de fabrikant,
het identificatienummer van het voertuig,
de lengte van het motorrijtuig of de aanhangwagen,
de breedte van het motorrijtuig of de aanhangwagen,
de afstand tussen de voorkant van het motorrijtuig en het middelpunt van de koppelinrichting ervan, en
de afstand tussen het middelpunt van de koppelinrichting van de aanhangwagen en de achterkant van de aanhangwagen, hetzij
2°. één plaat waarop de gegevens van de onder 1° bedoelde platen zijn vermeld, hetzij
3°. een door de Dienst Wegverkeer afgegeven document waarin de gegevens van de onder 1° bedoelde platen zijn vermeld.
2.
Onze Minister kan nadere regels vaststellen met betrekking tot de gegevens op of in de in het eerste lid bedoelde platen of document. Onze Minister kan voorts regels vaststellen met betrekking tot het model van de in het eerste lid bedoelde platen of document, of met betrekking tot de afmetingen of de montage van de in het eerste lid bedoelde platen.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 1A. Verbodsbepalingen in verband met het in de handel brengen
+ Hoofdstuk 2. Toelating tot de weg
+ Hoofdstuk 3. Eisen toelating
+ Hoofdstuk 4. Periodieke keuring van voertuigen
- Hoofdstuk 5. Permanente eisen
+ Hoofdstuk 6. Wijziging in de constructie
+ Hoofdstuk 7. Ontheffingen
+ Hoofdstuk 8. Strafbepalingen
+ Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht