Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2009.

Artikel 6.7 Voertuigreglement

Uitgebreide informatie
1.
Bij vervanging van de motor door een motor met een andere motorcode dan vermeld in het kentekenregister, dan wel wijziging van de motorbrandstof van het voertuig, anders dan in- of uitbouw van een brandstofsysteem voor al of niet tot vloeistof verdicht gas, moet het voertuig voldoen aan de in de Regeling eisen individuele goedkeuring opgenomen eisen omtrent:
a. algemeen,
b. afmetingen en massa’s,
c. motor,
d. krachtoverbrenging,
e. ophanging,
f. stuurinrichting,
g. reminrichting, en
h. verlichting, lichtsignalen en retroreflecterende voorzieningen.
2.
Bij wijziging van de motorbrandstof van het voertuig in een al of niet tot vloeistof verdicht gas moet het voertuig voldoen aan de in de Regeling eisen individuele goedkeuring opgenomen eisen omtrent:
a. algemeen,
b. afmetingen en massa’s,
c. motor, en
d. verlichting, lichtsignalen en retroreflecterende voorzieningen.
3.
Bij wijziging van de motorbrandstof van een al of niet tot vloeistof verdicht gas naar benzine of diesel moet worden voldaan aan de door Onze Minister vastgestelde eisen.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 1A. Verbodsbepalingen in verband met het in de handel brengen
+ Hoofdstuk 2. Toelating tot de weg
+ Hoofdstuk 3. Eisen toelating
+ Hoofdstuk 4. Periodieke keuring van voertuigen
+ Hoofdstuk 5. Permanente eisen
- Hoofdstuk 6. Wijziging in de constructie
+ Hoofdstuk 7. Ontheffingen
+ Hoofdstuk 8. Strafbepalingen
+ Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht