Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2009.

Artikel 9.13 Voertuigreglement

Uitgebreide informatie
1.
[Wijzigt het Wegenverkeersreglement.]
2.
Het Besluit periodieke keuring van motorrijtuigen, aanhangwagens en opleggers ( Stb. 1980, 217) wordt ingetrokken.
3.
Ingetrokken worden:
a. de Rijkskeuringsvoorschriften vrachtauto’s, trekkers, aanhangwagens en opleggers 1971 (RKVTAO 71);
b. de Rijkskeuringsvoorschriften lichte motorvoertuigen 1975 (RKLM 75);
c. de Rijkskeuringsvoorschriften personenauto’s 1971 (RKP 71);
d. de Rijkskeuringsvoorschriften voor het aanbrengen van een LPG-installatie bij motorvoertuigen (RKLPG 77);
e. de bekendmaking van de Directeur van de Rijksdienst voor het Wegverkeer van 24 oktober 1958, betreffende scherpe uitstekende delen in de zin van artikel 65, sub k, van het Wegenverkeersreglement.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 1A. Verbodsbepalingen in verband met het in de handel brengen
+ Hoofdstuk 2. Toelating tot de weg
+ Hoofdstuk 3. Eisen toelating
+ Hoofdstuk 4. Periodieke keuring van voertuigen
+ Hoofdstuk 5. Permanente eisen
+ Hoofdstuk 6. Wijziging in de constructie
+ Hoofdstuk 7. Ontheffingen
+ Hoofdstuk 8. Strafbepalingen
- Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht