Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2009.

Artikel 9.3 Voertuigreglement

Uitgebreide informatie
1.
Indien het kentekenbewijs of het kentekenregister met betrekking tot een voertuig geen gegeven bevat als bedoeld in artikel 5.2.7, eerste of tweede lid, artikel 5.2.23, artikel 5.3.23, of artikel 5.4.21, blijft toepassing van het betrokken artikel of artikellid voor wat betreft het in dat artikel of artikellid geregelde aspect ten aanzien van het betrokken voertuig achterwege.
2.
Indien het kentekenregister met betrekking tot een personenauto geen gegeven bevat als bedoeld in artikel 5.2.11, vijfde lid, wordt voor de toepassing van dat artikellid als ten hoogste toegestaan geluidsniveau gehanteerd de ingevolge artikel 3.2.15 voor het betrokken voertuig vastgestelde waarde, vermeerderd met 2 dB(A).
3.
Indien het kentekenbewijs of het kentekenregister met betrekking tot een bedrijfsauto geen gegeven bevat als bedoeld in artikel 5.3.7, eerste lid, worden voor de toepassing van dat artikellid als "toegestane maximum aslasten" aangemerkt de som van de voor het betrokken voertuig op het kentekenbewijs vermelde "maximum last onder de vooras(sen tezamen)" en de "maximum last onder de achteras(sen tezamen)".
4.
Indien het kentekenbewijs of het kentekenregister met betrekking tot een bedrijfsauto geen gegeven bevat als bedoeld in artikel 5.3.7, tweede lid, wordt voor de toepassing van dat artikellid als "toegestane maximum massa" aangemerkt de som van de voor het betrokken voertuig op het kentekenbewijs vermelde "massa ledig voertuig" en het "laadvermogen", dan wel de op het kentekenbewijs vermelde "maximum massa beladen voertuig".
5.
Indien het kentekenbewijs of het kentekenregister met betrekking tot een aanhangwagen geen gegeven bevat als bedoeld in artikel 5.12.7, eerste lid, worden voor de toepassing van dat artikellid als "toegestane maximum aslasten" aangemerkt de som van de voor het betrokken voertuig op het registratiebewijs vermelde "maximum druk onder de vooras(sen tezamen)" en de "maximum druk onder de achteras(sen tezamen)". Als "last onder de koppeling" wordt in dat geval aangemerkt de op het registratiebewijs vermelde "druk onder de koppeling".
6.
Indien het kentekenbewijs of het kentekenregister met betrekking tot een aanhangwagen geen gegeven bevat als bedoeld in artikel 5.12.7, tweede lid, wordt voor de toepassing van dat artikellid als "toegestane maximum massa" aangemerkt de som van het voor het betrokken voertuig op het registratiebewijs vermelde "ledig gewicht" en het "laadvermogen", dan wel het op het registratiebewijs vermelde "maximum totaalgewicht".
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 1A. Verbodsbepalingen in verband met het in de handel brengen
+ Hoofdstuk 2. Toelating tot de weg
+ Hoofdstuk 3. Eisen toelating
+ Hoofdstuk 4. Periodieke keuring van voertuigen
+ Hoofdstuk 5. Permanente eisen
+ Hoofdstuk 6. Wijziging in de constructie
+ Hoofdstuk 7. Ontheffingen
+ Hoofdstuk 8. Strafbepalingen
- Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht