1.
Het is een ieder verboden ander vuurwerk dan consumentenvuurwerk dat voldoet aan de bij dit besluit gestelde eisen of de ter uitwerking van dit besluit krachtens artikel 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer gestelde regels met betrekking tot consumentenvuurwerk, aan te prijzen of aan te bevelen:
a. als consumentenvuurwerk, of
b. indien hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit vuurwerk zal worden aangewend voor een ander gebruik dan waartoe het gelet op de samenstelling of eigenschappen of de bijbehorende gebruiksaanwijzing, kennelijk is geschikt.
2.
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op pyrotechnische artikelen voor theatergebruik.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk 1. Algemeen
+ Hoofdstuk 1a. In de handel brengen
+ Hoofdstuk 2. Consumentenvuurwerk
+ Hoofdstuk 3. Professioneel vuurwerk
+ Hoofdstuk 3a. Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik
+ Hoofdstuk 3b. Het tot ontbranding brengen van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik
+ Hoofdstuk 4. Veiligheidsafstanden
+ Hoofdstuk 5. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht