1. Doorbetaling van bezoldiging
In tegenstelling tot hetgeen thans is geregeld, heeft de zieke werknemer per 1 januari 1996 gedurende de eerste 18 maanden van zijn ziekte recht op 100% doorbetaling van zijn bezoldiging, ongeacht of hij in tijdelijke of vaste dienst werkzaam is, en daarna tot het einde van het dienstverband 80%.
Aan de verruiming voor tijdelijk aangestelden is geen terugwerkende kracht verleend. Wel is er een overgangsmaatregel getroffen die inhoudt dat degene die in tijdelijke dienst is aangesteld en die aanspraak maakt op doorbetaling van zijn bezoldiging, voor het nog niet verstreken deel (van 18 maanden) na 1 januari 1996 100% doorbetaling ontvangt.
Inhoudsopgave
Inleiding
Algemeen
Wao-conforme regeling
1. Doorbetaling van bezoldiging
2. Reïntegratieverplichtingen
3. Herplaatsing
4. Ontslag op grond van ongeschiktheid wegens ziekte
5. Suppletieregeling
6. Overige van belang zijnde wijzigingen
7. De uitvoeringsorganisatie
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht