7. De uitvoeringsorganisatie
De uitvoerder van de huidige arbeidsongeschiktheidsregeling is de bedrijfseenheid Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) van het Abp. Per 1 januari 1996 gaan AOV en de huidige uitvoerders van de wachtgeldregelingen (de produktgroep Uitkeringen Onderwijs (UO) voor het onderwijs, de Dienst Uitvoering Ontslaguitkeringsregelingen (DUO) voor het Rijk en de Dienst Sociale Uitvoering Ontslaguitkeringsregelingen (DUO) voor het Rijk en de Dienst Sociale Zekerheid Militairen (DSZM) voor het defensiepersoneel) op in de nieuwe geprivatiseerde Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en onderwijs (USZO). Deze uitvoeringsinstelling zal niet alleen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het wettelijk deel van de sociale zekerheid, maar ook voor delen van het bovenwettelijk traject. Omdat het hier gaat om een geprivatiseerde instelling is het noodzakelijk voor bovengenoemde regelingen uitvoeringscontracten te sluiten.
Over deze uitvoeringscontracten, die door mij zullen worden ondertekend, is via de ICPR en IOFEZ interdepartementaal overleg gevoerd. Zodra ondertekening van bedoelde contracten heeft plaatsgevonden, zal een exemplaar in afschrift aan u worden toegezonden.
Mocht u na lezing van bovengenoemde toelichting nog behoefte hebben aan nadere informatie dan kunt u zich in verbinding stellen met de in de aanhef genoemde contactpersonen.
’s-Gravenhage, 21 december 1995
De van Binnenlandse Zaken ,
Minister
Voor deze,
De
Directeur-Generaal Management en Personeelsbeleid
Inhoudsopgave
Inleiding
Algemeen
Wao-conforme regeling
1. Doorbetaling van bezoldiging
2. Reïntegratieverplichtingen
3. Herplaatsing
4. Ontslag op grond van ongeschiktheid wegens ziekte
5. Suppletieregeling
6. Overige van belang zijnde wijzigingen
7. De uitvoeringsorganisatie
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht