Let op. Deze wet is vervallen op 19 juli 2016. U leest nu de tekst die gold op 18 juli 2016.

Artikel 3 Warenwetbesluit drukapparatuur

Uitgebreide informatie
1.
Dit besluit is van toepassing op het ontwerp, de fabricage, de overeenstemmingsbeoordeling, de ingebruikneming en het gebruik van drukapparatuur, samenstellen en druksystemen waarvan de maximaal toelaatbare druk (PS) meer dan 0,5 bar bedraagt.
2.
Dit besluit en de daarop berustende bepalingen zijn eveneens van toepassing op drukapparatuur, samenstellen en druksystemen indien deze onroerend zijn.
3.
De artikelen 12b, 12c, 12d en 14a zijn niet van toepassing ten aanzien van:
a. draagbare brandblussers als bedoeld in artikel 1 van het Besluit draagbare blustoestellen 1997;
b. snelkookpannen als bedoeld in bijlage II, tabel 5, bij de richtlijn;
c. de krachtens artikel 21, tweede lid, van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen aangewezen drukapparatuur, samenstellen en druksystemen.
Inhoudsopgave
- HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN
+ Hoofdstuk II. Ontwerp en vervaardiging
+ Hoofdstuk III. Beoordeling, keuring, bewaren documenten, CE-markering, materiaalgoedkeuring en intrekking
+ Hoofdstuk IV. Aangewezen keuringsinstellingen, aangewezen onafhankelijke instellingen en aangewezen keuringsdienst van gebruikers op verzoek
+ Hoofdstuk V. Verkeer en gebruik
+ Hoofdstuk VI. Overige bepalingen
+ Hoofdstuk VII
+ Hoofdstuk VIII. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht