Let op. Deze wet is vervallen op 27 april 2007. U leest nu de tekst die gold op 26 april 2007.

Artikel 1 lid 1 Warenwetbesluit Eieren

Uitgebreide informatie
1.
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. beschikking 94/371/EG: beschikking nr. 94/371/EG van de Raad van de Europese Unie van 20 juni 1994 tot vaststelling van specifieke gezondheidsvoorschriften voor het in de handel brengen van bepaalde soorten eieren ( PbEG L 168);
b. verordening (EEG) 1907/90: verordening (EEG) nr. 1907/90 van de Raad van de Europese Unie van 26 juni 1990 betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren ( PbEG L 173);
c. eieren: de volgende soorten kippeëieren voor menselijke consumptie, bedoeld in verordening (EEG) 1907/90:
eieren van klasse A;
eieren van klasse B, andere dan koelhuiseieren of verduurzaamde eieren;
niet-gesorteerde eieren.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht