Let op. Deze wet is vervallen op 27 april 2007. U leest nu de tekst die gold op 26 april 2007.

Artikel 4 Warenwetbesluit Eieren

Uitgebreide informatie
Artikel 4
Onze Minister stelt, in overeenstemming met Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, ter uitvoering van beschikking 94/371/EG of een andere, krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap tot stand gekomen beschikking die in het belang van de volksgezondheid regels stelt ten aanzien van het in de handel brengen van eieren en die geen ruimte laat voor het maken van keuzen van beleidsinhoudelijke aard, behoudens op ondergeschikte punten, nadere regels vast met betrekking tot artikel 3.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht