Artikel 9
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met dien verstande dat waren:
a. die voldoen aan het Warenwetbesluit Koffie en cichorei , zoals dat onmiddellijk voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit luidde, nog verhandeld mogen worden tot 13 september 2001;
b. die vóór 13 september 2001 rechtmatig zijn geëtiketteerd overeenkomstig het Warenwetbesluit Koffie en cichorei zoals dat onmiddellijk voor de inwerkingtreding van dit besluit luidde, nog in de handel mogen worden gebracht totdat de voorraden zijn opgebruikt.
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. Samenstelling
+ § 3. Aanduidingen en vermeldingen
- § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht