Artikel 9
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met dien verstande dat waren:
a. die voldoen aan het Warenwetbesluit Koffie en cichorei , zoals dat onmiddellijk voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit luidde, nog verhandeld mogen worden tot 13 september 2001;
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. Samenstelling
+ § 3. Aanduidingen en vermeldingen
- § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht