1.
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. koffie-extract: de geconcentreerde waar die wordt verkregen door extractie van gebrande koffiebonen, waarbij uitsluitend water als extractiemiddel wordt gebruikt met uitsluiting van elk hydrolyseprocédé waarbij zuren of basen worden toegevoegd;
b. cichorei: de voor de bereiding van dranken bestemde, met het oog op het drogen en branden naar behoren gereinigde wortels van Cichorium intybus L., die niet voor de productie van witlof worden aangewend;
c. cichorei-extract: de geconcentreerde waar die wordt verkregen door extractie van gebrande cichorei, waarbij uitsluitend water als extractiemiddel wordt gebruikt met uitsluiting van elk hydrolyseprocédé waarbij zuren of basen worden toegevoegd.
2.
Dit besluit is niet van toepassing op «café torrefacto soluble».
1.
Het is verboden koffie- en cichorei-extracten te bereiden of te verhandelen, die niet voldoen aan de bij dit besluit gestelde eisen met betrekking tot hun samenstelling.
2.
Het is verboden koffie- en cichorei-extracten te verhandelen anders dan met inachtneming van de voorschriften, bij dit besluit gesteld met betrekking tot hun aanduiding en tot het bezigen van vermeldingen.
3.
Het is verboden met gebruikmaking van de bij dit besluit aangegeven aanduidingen andere waren te verhandelen dan die waaraan die aanduidingen bij dit besluit zijn voorbehouden.
Inhoudsopgave
- § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. Samenstelling
+ § 3. Aanduidingen en vermeldingen
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht