1.
De aanduidingen koffie-extract, oplosbaar koffie-extract, oploskoffie of instantkoffie mogen uitsluitend en moeten worden gebezigd voor koffie-extract.
2.
De aanduidingen cichorei-extract, oploscichorei of instantcichorei mogen uitsluitend en moeten worden gebezigd voor cichorei-extract.
3.
De in het eerste en tweede lid genoemde aanduidingen worden aangevuld, indien van toepassing, met de woorden: «pasta» of «in pastavorm».
4.
De in het eerste en tweede lid genoemde aanduidingen worden aangevuld, indien van toepassing, met de woorden: «vloeibaar» of «in vloeibare vorm».
1.
De aanduiding van de waar koffie-extract wordt aangevuld met de vermelding «cafeïnevrij» indien in de daar bedoelde waar het gehalte aan watervrije cafeïne ten hoogste 0,3 gewichtsprocent bedraagt, berekend op de uit koffie afkomstige droge stof.
2.
De vermelding «geconcentreerd» als aanvulling op de aanduiding van de waar vloeibaar koffie-extract mag uitsluitend worden gebezigd, indien het gehalte aan droge, uit koffie afkomstige stof meer dan 25 gewichtsprocent bedraagt.
3.
De vermelding «geconcentreerd» als aanvulling op de aanduiding van de waar vloeibaar cichorei-extract mag uitsluitend worden gebezigd, indien het gehalte aan droge, uit cichorei afkomstige stof meer dan 45 gewichtsprocent bedraagt.
4.
De aanduiding van de waar vloeibaar koffie-extract wordt aangevuld met een van de volgende vermeldingen «met suiker», «verduurzaamd met suiker», «met toegevoegde suiker» of «gebrand met suiker», waarbij het woord «suiker» wordt vervangen door de naam onderscheidelijk de namen van de gebruikte suikersoort(en).
5.
De aanduiding van de waar vloeibaar cichorei-extract wordt aangevuld met een van de volgende vermeldingen «met suiker», «verduurzaamd met suiker», «met toegevoegde suiker» of «gebrand met suiker», waarbij het woord «suiker» wordt vervangen door de naam onderscheidelijk de namen van de gebruikte suikersoort(en).
6.
De in het eerste, vierde en vijfde lid genoemde vermeldingen worden gebezigd in hetzelfde gezichtsveld als de aanduiding van de desbetreffende waar.
7.
De waren koffie-extractpasta en vloeibaar koffie-extract bevatten een vermelding inzake het minimumgehalte aan uit koffie afkomstige droge stof.
8.
De waren cichorei-extractpasta en vloeibaar cichorei-extract bevatten een vermelding inzake het minimumgehalte aan uit cichorei afkomstige droge stof.
9.
De vermeldingen bedoeld in het zevende en achtste lid worden uitgedrukt in gewichtsprocenten van het eindproduct.
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. Samenstelling
- § 3. Aanduidingen en vermeldingen
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht