1.
Als methoden van onderzoek welke bij uitsluiting beslissend zijn voor de vaststelling of al dan niet is voldaan aan de bij dit besluit gestelde regels, worden aangewezen chromatografische, fysische, chemische en andere scheidingsmethoden, organoleptische bepalingsmethoden en detectiemethoden, alsmede de daartoe door een andere lid-staat van de Europese Unie aangewezen methoden.
2.
Onze Minister kan nadere regels vaststellen inzake de toepassing van het eerste lid.
Artikel 8
[Wijzigt het Warenwetbesluit Koffie en cichorei.]
Artikel 9
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met dien verstande dat waren:
a. die voldoen aan het Warenwetbesluit Koffie en cichorei , zoals dat onmiddellijk voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit luidde, nog verhandeld mogen worden tot 13 september 2001;
b. die vóór 13 september 2001 rechtmatig zijn geëtiketteerd overeenkomstig het Warenwetbesluit Koffie en cichorei zoals dat onmiddellijk voor de inwerkingtreding van dit besluit luidde, nog in de handel mogen worden gebracht totdat de voorraden zijn opgebruikt.
Artikel 10
Dit besluit wordt aangehaald als: Warenwetbesluit Koffie- en cichorei-extracten.
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. Samenstelling
+ § 3. Aanduidingen en vermeldingen
- § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht