Let op. Deze wet is vervallen op 13 december 2014. U leest nu de tekst die gold op 12 december 2014.

Artikel 11 Warenwetbesluit Voedingswaarde-informatie levensmiddelen

Uitgebreide informatie
1.
De in dit besluit bedoelde waarden en gehaltes zijn naar behoren vastgestelde gemiddelden, waarvoor al naar gelang van het geval wordt uitgegaan van:
a. de analyse van de eet- of drinkwaar door de fabrikant;
b. de berekening op basis van de bekende of effectieve gemiddelde waarde van de verwerkte ingrediënten; of
c. de berekening aan de hand van algemeen vaststaande en aanvaarde gegevens.
2.
Onze Minister stelt ter uitvoering van krachtens de richtlijn getroffen maatregelen nadere regels vast met betrekking tot het eerste lid.
Inhoudsopgave
+ § 1. algemene bepalingen
+ § 2. voedingswaarde-etikettering
+ § 3. bewering inzake de voedingswaarde
+ § 4. het aanbrengen van vermeldingen
- § 5. de berekening van energetische waarden en gehaltes
+ § 5a. voedselkeuzelogo
+ § 6. slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht