Let op. Deze wet is vervallen op 13 december 2014. U leest nu de tekst die gold op 12 december 2014.

Artikel 11a Warenwetbesluit Voedingswaarde-informatie levensmiddelen

Uitgebreide informatie
1.
Onverminderd verordening (EG) 1924/2006 mag bij de verhandeling van een levensmiddel een door representatieve organisaties van producenten en verhandelaren ontwikkeld voedselkeuzelogo worden gebezigd, onder de volgende voorwaarden:
a. het logo wordt niet gebezigd bij:
alcoholhoudende dranken;
zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding als bedoeld in de Warenwetregeling zuigelingenvoeding 2007 ;
bewerkte eet- of drinkwaren op basis van granen en babyvoeding als bedoeld in de Warenwetregeling Babyvoeding ;
dieetvoeding voor medisch gebruik als bedoeld in de Warenwetregeling Dieetvoeding voor medisch gebruik ; en
voedingssupplementen als bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen ;
b. het logo is begrijpelijk voor de consument;
c. de regels voor het gebruik van het logo zijn:
in lijn met de door de Gezondheidsraad vastgestelde richtlijnen Goede Voeding;
tot stand gekomen met inachtneming van de laatste wetenschappelijke inzichten ter zake;
getoetst door een onafhankelijke wetenschappelijke commissie; en
in ieder geval gesteld in de Nederlandse taal en voor een ieder te raadplegen op internet; en
d. het voedselkeuzelogo en de regels voor het gebruik ervan zijn goedgekeurd door Onze Minister.
2.
Een verzoek tot goedkeuring van een voedselkeuzelogo en van de regels voor het gebruik ervan, wordt ingediend bij Onze Minister. De goedkeuring wordt verleend indien voldaan is aan de in dit artikel ter zake gestelde voorwaarden.
3.
Onze Minister kan een in het tweede lid bedoelde goedkeuring intrekken indien het voedselkeuzelogo of de regels voor het gebruik ervan niet meer voldoen aan de in het tweede lid bedoelde voorwaarden.
4.
Onze Minister maakt een in het tweede en derde lid bedoeld besluit bekend in de Staatscourant.
5.
Bij regeling van Onze Minister kunnen nadere regels worden gesteld inzake het eerste en tweede lid. In deze nadere regels kan worden bepaald dat de goedkeuring voor bepaalde tijd wordt verleend.
Inhoudsopgave
+ § 1. algemene bepalingen
+ § 2. voedingswaarde-etikettering
+ § 3. bewering inzake de voedingswaarde
+ § 4. het aanbrengen van vermeldingen
- § 5. de berekening van energetische waarden en gehaltes
- § 5a. voedselkeuzelogo
+ § 6. slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht