Let op. Deze wet is vervallen op 13 december 2014. U leest nu de tekst die gold op 12 december 2014.

Artikel 11a lid 1 Warenwetbesluit Voedingswaarde-informatie levensmiddelen

Uitgebreide informatie
1.
Onverminderd verordening (EG) 1924/2006 mag bij de verhandeling van een levensmiddel een door representatieve organisaties van producenten en verhandelaren ontwikkeld voedselkeuzelogo worden gebezigd, onder de volgende voorwaarden:
a. het logo wordt niet gebezigd bij:
alcoholhoudende dranken;
zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding als bedoeld in de Warenwetregeling zuigelingenvoeding 2007 ;
bewerkte eet- of drinkwaren op basis van granen en babyvoeding als bedoeld in de Warenwetregeling Babyvoeding ;
dieetvoeding voor medisch gebruik als bedoeld in de Warenwetregeling Dieetvoeding voor medisch gebruik ; en
voedingssupplementen als bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen ;
b. het logo is begrijpelijk voor de consument;
c. de regels voor het gebruik van het logo zijn:
in lijn met de door de Gezondheidsraad vastgestelde richtlijnen Goede Voeding;
tot stand gekomen met inachtneming van de laatste wetenschappelijke inzichten ter zake;
getoetst door een onafhankelijke wetenschappelijke commissie; en
in ieder geval gesteld in de Nederlandse taal en voor een ieder te raadplegen op internet; en
d. het voedselkeuzelogo en de regels voor het gebruik ervan zijn goedgekeurd door Onze Minister.
Inhoudsopgave
+ § 1. algemene bepalingen
+ § 2. voedingswaarde-etikettering
+ § 3. bewering inzake de voedingswaarde
+ § 4. het aanbrengen van vermeldingen
- § 5. de berekening van energetische waarden en gehaltes
- § 5a. voedselkeuzelogo
+ § 6. slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht