Let op. Deze wet is vervallen op 13 december 2014. U leest nu de tekst die gold op 12 december 2014.

Artikel 12 Warenwetbesluit Voedingswaarde-informatie levensmiddelen

Uitgebreide informatie
1.
Als methoden van onderzoek welke bij uitsluiting beslissend zijn voor de vaststelling of met betrekking tot een in dit besluit bedoelde eet- of drinkwaar al dan niet is voldaan aan de bij of krachtens dit besluit gestelde regels, worden aangewezen chromatografische en andere scheidingsmethoden, alsmede detectiemethoden.
2.
Onze Minister stelt ter uitvoering van krachtens de richtlijn getroffen maatregelen nadere regels vast met betrekking tot het eerste lid.
3.
Onverminderd het tweede lid kan Onze Minister nadere regels stellen met betrekking tot het eerste lid.
Inhoudsopgave
+ § 1. algemene bepalingen
+ § 2. voedingswaarde-etikettering
+ § 3. bewering inzake de voedingswaarde
+ § 4. het aanbrengen van vermeldingen
+ § 5. de berekening van energetische waarden en gehaltes
+ § 5a. voedselkeuzelogo
- § 6. slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht