Let op. Deze wet is vervallen op 13 december 2014. U leest nu de tekst die gold op 12 december 2014.

Artikel 9 lid 2 Warenwetbesluit Voedingswaarde-informatie levensmiddelen

Uitgebreide informatie
2.
De artikelen 23, 24, eerste en tweede lid, en 25 tot en met 28 van het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen, zijn van overeenkomstige toepassing met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde vermeldingen met dien verstande dat die vermeldingen daarnaast tevens in een andere taal gebezigd mogen worden.
Inhoudsopgave
+ § 1. algemene bepalingen
+ § 2. voedingswaarde-etikettering
+ § 3. bewering inzake de voedingswaarde
- § 4. het aanbrengen van vermeldingen
+ § 5. de berekening van energetische waarden en gehaltes
+ § 5a. voedselkeuzelogo
+ § 6. slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht