1.
De bezoldiging van een lid van het dagelijks bestuur bedraagt € 1.495,92 per maand bij een tijdsbestedingsnorm van 20%.
2.
Het totaal van de bezoldiging van de leden van het dagelijks bestuur, met uitzondering van de voorzitter, is gesteld op ten hoogste 300% van een voltijds bezoldigingsbedrag.
3.
Als de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk wijziging ondergaat, wordt het in het eerste lid genoemde bedrag overeenkomstig gewijzigd.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2
- Hoofdstuk 3. De rechtspositie van de leden van het waterschapsbestuur
+ Hoofdstuk 4. De beleidsvoorbereiding en de verantwoording
+ Hoofdstuk 5. De accountantscontrole
+ Hoofdstuk 6. De waterschapsbelastingen
+ Hoofdstuk 7. Overgangsbepalingen en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken