1.
Aan een lid van het algemeen bestuur wordt een vergoeding toegekend van € 455,12.
2.
Het bedrag van de vergoeding wordt per 1 januari van elk jaar bij ministeriële regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gewijzigd aan de hand van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar vastgestelde indexcijfer CAO lonen overheid, inclusief bijzondere beloningen.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2
- Hoofdstuk 3. De rechtspositie van de leden van het waterschapsbestuur
+ Hoofdstuk 4. De beleidsvoorbereiding en de verantwoording
+ Hoofdstuk 5. De accountantscontrole
+ Hoofdstuk 6. De waterschapsbelastingen
+ Hoofdstuk 7. Overgangsbepalingen en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken