1.
De bezoldiging van de voorzitter bedraagt € 9.159,50 per maand, naar een evenredigheid van de vastgestelde tijdsbestedingsnorm.
2.
Op verzoek van het algemeen bestuur kan Onze Minister, gedeputeerde staten gehoord, een tijdsbestedingsnorm vaststellen.
3.
Als de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk wijziging ondergaat, wordt het in het eerste lid genoemde bedrag overeenkomstig gewijzigd.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2
- Hoofdstuk 3. De rechtspositie van de leden van het waterschapsbestuur
+ Hoofdstuk 4. De beleidsvoorbereiding en de verantwoording
+ Hoofdstuk 5. De accountantscontrole
+ Hoofdstuk 6. De waterschapsbelastingen
+ Hoofdstuk 7. Overgangsbepalingen en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken