Werkliedenwet 1944 BES
Artikel 1
In deze wet wordt verstaan onder ‘Onderlinge regeling’: de Onderlinge regeling opvolging en boedelscheiding Algemeen Pensioenfonds Nederlandse Antillen en opvolging van enkele andere aanverwante regelingen.
Artikel 1A
In deze wet en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
b. openbaar lichaam: openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
Artikel 2
Wanneer ingevolge artikel 2, zevende lid, van de Onderlinge regeling deelgenoten van het Werkliedenpensioenfonds, de verplichtingen jegens hen en het in verband met die verplichtingen gereserveerde vermogen aan de Staat der Nederlanden zijn toegewezen en de activa en passiva van het Werkliedenpensioenfonds zijn verdeeld, kunnen bij regeling van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorschriften worden gegeven die noodzakelijk zijn om het recht op pensioen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Onderlinge regeling, de verplichtingen op grond van opgebouwde rechten op pensioen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Onderlinge regeling, en het recht op nabestaanden- en wezenpensioen, bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Onderlinge regeling te garanderen.
Artikel 51
Deze wet wordt aangehaald als: Werkliedenwet 1944 BES.
Artikel 52
[vervallen]
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene Bepalingen
+ Hoofdstuk II
+ Hoofdstuk III
+ Hoofdstuk IV
+ Hoofdstuk V. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht