1.
Met geldboete van de tweede categorie wordt gestraft:
a. hij die niet voldoet aan vordering van een krachtens artikel 3, eerste lid, aangewezen toezichthouder;
b. hij die de gegevens waarop de in het eerste lid bedoelde vordering betrekking heeft, onjuist opgeeft;
c. hij die niet voldoet aan de in artikel 30 omschreven verplichting.
2.
Het strafbare feit is een overtreding.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk I. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk II. Toepassingsgebied van de wet
+ Hoofdstuk III. Administratieve sanctie
+ Hoofdstuk IV. Administratief beroep en bezwaar bij de officier van justitie
+ Hoofdstuk V. Beroep bij de kantonrechter van de rechtbank
+ Hoofdstuk VI. Hoger beroep bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
+ Hoofdstuk VII. Vervallen zekerheidstelling
+ Hoofdstuk VIII. De inning van de administratieve sanctie
+ Hoofdstuk IX. Voorlopige maatregelen
- Hoofdstuk X. Overige bepalingen
+ Hoofdstuk XI. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht