1.
Het sociaal-fiscaalnummer dat op het moment van inwerkingtreding van dit artikel is toegekend aan een persoon die is ingeschreven in de GBA van een gemeente, wordt aangemerkt als diens burgerservicenummer. Artikel 9 is niet van toepassing.
2.
Op het tijdstip waarop artikel 3, eerste lid, aanhef en onder b, in werking treedt, worden in het nummerregister opgenomen:
a. de burgerservicenummers, bedoeld in het eerste lid, alsmede de op die nummers betrekking hebbende administratieve gegevens;
b. de sociaal-fiscale nummers die voor het tijdstip, bedoeld in de aanhef, zijn toegekend en waarop het eerste lid niet van toepassing is, alsmede de op die nummers betrekking hebbende administratieve gegevens.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Nummerbeheer
+ Hoofdstuk 3. Aanmaken en toekennen van burgerservicenummers
+ Hoofdstuk 4. Algemene bepalingen betreffende het gebruik van het burgerservicenummer en de beheervoorziening
+ Hoofdstuk 5. Bescherming van persoonsgegevens, toezicht en controle
- Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht