1.
Indien het voorstel van wet, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenten ( Gemeentewet , Kamerstuk 19 403) tot wet wordt verheven en in werking treedt, vervalt hoofdstuk XI van de Wet algemene regels herindeling. Onze Minister past in verband daarmee de aanhalingen van artikelen in die wet aan.
2.
Indien het voorstel van wet, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot provincies ( Provinciewet , Kamerstuk 19 836) tot wet wordt verheven en in werking treedt, vervalt hoofdstuk XII van de Wet algemene regels herindeling. Onze Minister past in verband daarmee de aanhaling van artikelen in die wet aan.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk I. Algemene Bepalingen
+ Hoofdstuk II. Wijziging van de gemeentelijke indeling en grenscorrecties
+ Hoofdstuk III. Wijziging van de provinciale indeling
+ Hoofdstuk IV. Financieel toezicht
+ Hoofdstuk V. Rechtskracht voorschriften en uitoefening bevoegdheden
+ Hoofdstuk VI. Overgang rechten en verplichtingen
+ Hoofdstuk VII. Verkiezing vertegenwoordigend lichaam
+ Hoofdstuk VIII. Rechtspositie van personeel
+ Hoofdstuk IX. Voorzieningen in verband met de toepassing van enkele wetten
+ Hoofdstuk X. Voorbereiding van de overgang
+ Hoofdstuk XI. Kernbepalingen met betrekking tot wijziging van de gemeentelijke indeling en grenscorrectie
+ Hoofdstuk XII. Kernbepalingen met betrekking tot wijziging van de provinciale indeling
- Hoofdstuk XIII. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht