1.
Bij ministeriële regeling wordt een systeembeschrijving vastgesteld van de inrichting van de basisregistratie grootschalige topografie. De systeembeschrijving omvat in ieder geval de beschrijving van het elektronisch berichtenverkeer tussen bronhouders en de basisregistratie grootschalige topografie.
2.
Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gegeven omtrent de technische en administratieve inrichting van de basisregistratie grootschalige topografie.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Inhoud basisregistratie grootschalige topografie
+ Hoofdstuk 3. Het bijhouden van de basisregistratie grootschalige topografie
- Hoofdstuk 4. Inrichting van de basisregistratie grootschalige topografie
+ Hoofdstuk 5. Inzage, verstrekking en gebruik van gegevens
+ Hoofdstuk 6. Wijziging van de in de basisregistratie grootschalige topografie opgenomen gegevens
+ Hoofdstuk 7. Controle
+ Hoofdstuk 8. Wijziging van andere wetten
+ Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht