1.
De registratie ondergrond bevat de volgende gegevens over een verkenning:
a. de identificatiecode van de verkenning;
b. het verkenningstype;
c. de verkenningslocatie;
d. het tijdstip van de verkenning;
e. de bronhouder van de verkenning;
f. de inhoudelijke waarnemingen en meetresultaten die met de verkenning zijn verkregen;
g. de ingangsdatum en in voorkomende gevallen de einddatum van de geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over de verkenning, en
h. de dagtekening en het inschrijfnummer van het brondocument dat ten grondslag ligt aan de verkenning, dan wel aan een wijziging van de gegevens over die verkenning.
2.
De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met f, zijn authentieke gegevens.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Het register brondocumenten ondergrond
- Hoofdstuk 3. De registratie ondergrond
+ Hoofdstuk 4. Inzage, verstrekking en gebruik van gegevens
+ Hoofdstuk 5. Wijziging van de in de registratie ondergrond opgenomen gegevens
+ Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht