1.
Op verzoek wordt aan de houder van het motorrijtuig teruggaaf van belasting verleend.
2.
De teruggaaf wordt verleend over het op de datum van indiening van het verzoek nog niet verstreken aantal dagen van het tijdvak. Artikel 14a, zesde lid, is van overeenkomstige toepassing.
3.
Het verzoek om teruggaaf wordt gedaan bij de inspecteur, die daarop bij voor bezwaar vatbare beschikking beslist.
4.
De ingevolge het tweede lid berekende teruggaaf wordt verminderd met een bedrag van € 25 voor administratiekosten. Onder bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden wordt geen vermindering toegepast.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Goedkeuring verdrag
+ Hoofdstuk II. Inleidende bepalingen
+ Hoofdstuk III. Belastingplichtige
+ Hoofdstuk IV. Wijze van heffing en tarief
+ Hoofdstuk V
+ Hoofdstuk VI. Boetebepaling
- Hoofdstuk VII. Overige regelingen
+ Hoofdstuk VIII. Aanvullende bepalingen
+ Hoofdstuk IX. Bijzondere bepalingen
+ Hoofdstuk X. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken