1.
De rechtbank Den Haag en de voorzieningenrechter van die rechtbank in kort geding zijn in eerste aanleg bij uitsluiting bevoegd voor alle vorderingen, ingesteld ingevolge artikel 17, alsmede voor alle vorderingen welke worden ingesteld door een ander dan de houder van het uitsluitend recht op een topografie ten einde te doen vaststellen dat bepaalde, door hem verrichte handelingen niet strijdig zijn met een uitsluitend recht op een topografie.
2.
Zij zijn voorts bevoegd tot kennisneming van vorderingen of verzoeken die gelijktijdig zijn ingediend met de in het vorige lid bedoelde vorderingen en daarmee voldoende samenhang vertonen.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 18a
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23
Artikel 24
Artikel 25
Artikel 26
Artikel 27
Artikel 28
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht