Artikel 26
Voor bescherming ingevolge deze wet komen in aanmerking:
a. makers die onderdaan zijn van dan wel hun gewone verblijfplaats of hun daadwerkelijke industriële of commerciële vestiging hebben in een van de lid-Staten van de Europese Gemeenschappen of in een andere Staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en
b. makers die onderdaan zijn van dan wel hun gewone verblijfplaats of hun daadwerkelijke industriële of commerciële vestiging hebben in andere dan de in de vorige zin bedoelde landen, indien zulks bij algemene maatregel van bestuur is bepaald of door de Raad van de Europese Gemeenschappen is besloten, en
c. personen, als bedoeld in artikel 4, die onderdaan zijn van dan wel hun gewone verblijfplaats of hun daadwerkelijke industriële of commerciële vestiging hebben in een van de lid-Staten van de Europese Gemeenschappen of in een andere Staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 18a
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23
Artikel 24
Artikel 25
Artikel 26
Artikel 27
Artikel 28
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht